Sicily: Trans-Sicily 2022
Georgia: wild tusheti 2021
Bosnia Herzogovinia 2022
Spain: Andalucia 2022
Spain, Gredos Mountains 2022
Romania: Carpathians, 2022
Romania: Transylvania 2022
Albania : Zagoria 2022
Portugal: Alentejo Coastal Ride
Sicily: madonie 2022